Samarbeidspartnere

Giramar Consulting AS

Giramar Consulting har lang tradisjon i konsulentbransjen som ledende eksperter innen 
strategiutvikling, team- og lederutvikling og organisasjonsutvikling. 

Giramar Consulting's nåværende praksis bygger på mer enn 30 års internasjonal rådgivning 
gjennom en rekke forskjellige selskaper. En stor del av konsulentopplevelsen er samlet 
gjennom mer enn 15 år som seniorkonsulenter og eiere av Performance Group i Oslo, Norge. 
Giramar Consulting bygger på et stort nettverk av internasjonalt erfarne kolleger.

Stepchange AS

StepChange arbeider med teknologidrevet forretningsutvikling og rådgivning, og er et
uavhengig konsulentselskap med markedsledende kunnskap innenfor digitalisering og 
integrerte operasjoner (IO) av virksomheter i  olje- og gass industrien.

 Bedriftshjelpen

Bedriftshjelpen tilbyr tjenester innen administrasjon, ledelse, økonomistyring, strategi- og 
styrearbeid. Der små og mellomstore bedrifter ofte mangler tilstrekkelig ressurser, 
kan Bedriftshjelpen være den rette samarbeidspartneren.

Kompetanse i Sør AS

Kompetanse i Sør leverer utvikling, kurs og undervisningstjenester basert på 
Microsofts produktportefølje som beslutningsstøtte for ledelse og organisasjon