Kunder og prosjekter

Lyktehaugen har hatt oppdrag gjennom blant annet Sørlandets teknologisenter og Stepchange AS gjennom de siste 14 årene og har gjennomført prosjekter hos følgende virksomheter i perioden:

 

Statoil ASA

2017 - Ny virtuell arbeids arena - Oseberg Sør. Utredning av ny virtuell arbeidsfordeling mellom 
hav- og land organisasjonen for å kunne redusere bemanningen med opp mot 30% i 
operasjonsgruppen på land. Prosjektet la frem forslag til pilotering, men er foreløpig ikke avgjort.
2017 - Ny operasjonsmodell for Valemon / fra bemannet til ubemannet driftssituasjon. 
Utarbeidet en rapport fokusert på muligheter/oppsider til mer effektivt, smart arbeid 
muliggjort av Integrerte Operasjoner (IO), inkludert nye arbeidsformer og effektiv 
utnyttelse av operasjonsstøttefunksjoner og -teknologier.
2012-15  – Økt produksjon gjennom effektiv utnyttelse av teknologi samt organisasjons- og 
lederutviklingsprogram. Programmet lovet toppledelsen i Statoil 2-3 prosent økt produksjon 
gjennom et detaljert program hvor alle plattformer, ledere og produksjonsmedarbeidere 
var involvert. Programmet ble gjennomført med små ressurser over 2 år, og leverte over 
4% produksjonsøkning.

Santos Ltd, Australia

2011- Utvikling av ny operasjonsmodell og etablering av nye driftssentre i Adelaide og Brisbane. 
Prosjektet leverte funksjonelt og teknisk design for sentrene og en skisse til 
ny operasjonell praksis for hele selskapet.

GCE NODE

 2015-16  – Ny felles standard for boredata, et samarbeide mellom NOV, MH Wirth og Cameron. 
Oppdraget ble gjort i samarbeide med Norsk Olje og Gass og resulterte i at de 
tre ledende boreutstyrsleverandørene klarte å forenes om et felles format på et gitt datasett.

Kristiansand kommune – Næringsavdelingen

2015 -  «Hvordan utvikle Sørlandet til Norges mest attraktive landsdel for næringsutvikling?»
Utredet og dokumentert rapport på hvorfor og hvordan dette bør gjøres.

 Bjåvann Golfklubb

2001 - Prosjektleder for finansiering av bygging av ny golfbane i Kristiansand gjennom 
aktivt og målrettet salg av eierandeler til en verdi av 35 millioner kroner.

Nettkirken / Sjømannskirken

2000 - Innsalgs- og kundeansvarlig for utvikling av verdens første virtuelle kirke på internett. 
Prosjektet gikk over mange år gjennom selskapene Axon AS og Blank media.
 www. Nettkirken.no