Endring og forbedring av praktisk arbeid gjennom effektiv bruk av teknologi.

Teknologi er den viktigste driveren for fremtidens forretningsutvikling.  Digitale løsninger vil påvirke virksomhetenes strategi, organisasjonsutvikling og ledelse.

 

 

Teknologi

Jeg har over 20 års erfaring som prosjektleder for implementere og optimalisere teknologiløsninger. Datamengden øker og data fra mange eksterne kilder blir mer tilgjengelige, og kan analyseres og sammenstilles til ulike formål.  Det utvikles programvare som gjør maskinene «intelligente» og som gjør de i stand til å lære.  Robotisering og automatisering av praktisk arbeid vil være helt avgjørende for norsk konkurransekraft i fremtiden.

 

Menneske

Gjennom å ta i bruk nye teknologiske løsninger vil ansatte bli utfordret til å jobbe på nye måter, med andre arbeidsoppgaver.

Ledere vil også måtte tilpasse seg.  Endringer skjer i mer åpne kommunikasjonskanaler. Ansatte kan ha bakgrunn fra ulike kulturer.  Ledere må i større grad en tidligere være omsorgspersoner for nye ansatte.

Utviklingen skjer meget raskt.

 

Organisasjon

Bedrifter må tilpasse seg de gjeldende arbeidsbetingelser nasjonalt og internasjonalt. Dette kan resultere i større eller mindre strukturelle og kulturelle endringer i organisasjonen og omgivelser.